จองสลาก ราคาใบละ บาท( ใบ)

การรับรางวัล

SALAKMAN.COM

การตรวจรางวัล

เมื่อทางกองสลากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดแล้ว

1. สลากแมนจะทำการดึงผลสลากเข้าอัตโนมัติ พร้อมตรวจสอบผู้ที่รางวัลในการสั่งซื้อสลากผ่านผู้ค้าสลากรายย่อย ของสลากแมน ระบบจะทำการตรวจเฉพาะรายการที่โอนสำเร็จ และ ผู้ค้าสลากรายย่อย ทำการยืนยันการชำระเงินถูกต้องแล้วเท่านั้น

2. เมื่อถูกรางวัล สลากแมนจะส่ง SMS แจ้งผลการถูกรางวัลไปยังมือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้ทันที

การขอรับรางวัล

1. เข้าหน้าเมนูรางวัลที่ถูก คลิก

2. ค้นหางวดที่ต้องการ

3. หน้าจอ จะแสดงผลรางวัลที่ถูก พร้อมสถานะ การรับรางวัล

4. ให้ทำการเลือกช่องทางการรับเงิน มี 2 ช่องทางคือ

4.1 รับด้วยตนเองที่สลากแมน

4.2 ขึ้นรางวัลกับสลากแมน โอนเงินเข้าบัญชี

(ให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ต้องการรับการโอนเงิน ถูกต้องหรือไม่ คลิก)

5. ผู้ค้าสลากรายย่อย ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ค่าธรรมเนียมการขึ้นรางวัล

ทางสลากคิดค่าบริการในการรับรางวัล 2%

การโอนเงิน

1. สลากแมนทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่านตามที่ระบุไว้ในการรับเงิน

2. สลากแมนจะทำการส่งSMS แจ้งผลการโอนเงินไปยังมือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้

3. กรณีที่โอนไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับ SMS ให้ทำการโทรกลับติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่สลากแมน และทำยืนยันการแจ้งหมายเลขบัญชีที่ถูกต้องอีกครั้ง

การรับเองที่สลากแมน

1. ทำการแจ้งนัดหมายกลับมายังสลากแมน

2. กรุณานำหลักฐานบัตรประชานชน และเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครไว้ในสลากแมน มาเป็นหลักฐานแสดงยืนยันตัวตน

3. สลากแมนจะทำการมอบเงินรางวัล หรือ สลากตัวจริงให้กับท่าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)