จองสลาก ราคาใบละ บาท( ใบ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

    บริษัท สลากแมน 999 จำกัด ตั้งอยู่ที่ 199/20 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 (“สลากแมน”) ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิจัดจำหน่ายหรือโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ที่สนใจในการซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มาแบ่งปันเพื่อให้เกิดตัวเลือกมากขึ้น สร้างความหลากหลายเพื่อรับรองความต้องการของลูกค้าในการหาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่าง ๆ ทำให้มีตัวเลือกในการขายเพิ่มขึ้น สะดวก ปลอดภัย สามารถเลือกซื้อได้ตลอดเวลา และเพื่อส่งเสริมรายได้เข้าสู่ภาครัฐ และแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อสนับสนุนผู้ว่างงานขาดรายได้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
สลากแมนจะทำการเก็บรักษาสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริงของตัวแทนจำหน่ายที่นำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของผู้ใช้บริการ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการบริการจัดการทั้ง สล๊อต และการซื้อ ขาย การจัดเก็บ หมดปัญหาเรื่องทำเลการขาย สถานการณ์โรคระบาด ลอตเตอรี่หาย ไม่ได้เช็คผลรางวัล การให้บริการขอแพลตฟอร์มยังครอบคลุมไปถึงการจัดส่งและจัดเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ลอตเตอรี่ออนไลน์ รับรางวัลจาก “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ตรวจผลและแจ้งทันที ซื้อง่าย ขายคล่อง ปลอดภัย ส่งตรงถึงมือคุณ
สลากแมนมีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง รวมทั้งกรณีที่ กรณีบริษัทฯ ส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามช่องทางติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้น ๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว

นิยาม

“บริษัท” หรือ “สลากแมน” หมายถึง บริษัท สลากแมน ออนไลน์ จำกัด
“สลากกินแบ่งรัฐบาล” หมายถึง สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผู้ใช้บริการซื้อ ขาย จองโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น โดยการซื้อ ขาย จองสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้จะจำต้องดำเนินการผ่านระบบของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท
ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการ ค่าขนส่ง หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในทำนองดังกล่าวที่เกิดจากการซื้อ ขาย จองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์” หมายถึง หมายถึง www.salakman.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ โดยตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ และยอมรับถึงความเสี่ยงด้านการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมไปถึงการชนะรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และนิติกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยตนเองฝ่ายเดียว และยอมรับที่จะชำระค่าบริการตามข้อ 5 นอกเหนือจากค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนซื้อ
ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ โดยตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ และยอมรับถึงความเสี่ยงด้านการขาย จองสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมไปถึงนิติกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยตนเองฝ่ายเดียว
วันทำการ” หมายถึง วันและเวลาทำการของสลากแมน ได้แก่ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
“ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์” หมายถึง ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนจำหน่าย

ความเป็นส่วนตัว

สลากแมนมีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและ/หรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ สลากแมนผ่านการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ สลากแมนตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ  สลากแมนจะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเมื่อมีฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ใช้บริการต้องศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน

* เพื่อใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเกิด อาชีพ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

* ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ หรือจำกัดการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิและรักษาไว้ตลอดการถือบัญชี

* ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นถูกต้อง เป็นจริง สมบูรณ์ และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

* เมื่อบริษัท หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ รวมไปถึงข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

* บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ท่านสามารถใช้บริการซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้

การใช้งานบัญชีผู้ใช้

* ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขภายหลังจากการเป็นสมาชิกแล้วตามที่บริษัทได้แจ้งผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าถึงการยกเลิก ระงับ หรือสิ้นสุดบัญชีผู้ใช้งานนั้น

* ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัว (Pins) รหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (API) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำผ่านทางระบบของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

* ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบในการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น และการใช้งานบัญชีของผู้อื่นนั้นถือเป็นการใช้งานโดยหรือในนามของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าเป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่นนั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

* ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษา และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อการสูญหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการถูกล่วงละเมิดบัญชีผู้ใช้งานการเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัท

* ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล และ/หรือข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูลหากเกิดจากความผิดของบริษัท

* ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบัน ในหน้าบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ

* บริษัทอาจทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ระงับชั่วคราว จำกัดการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีต่าง ๆ เช่น บริษัทจำต้องดำเนินให้เป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการในการดำเนินที่ไม่พึงประสงค์ มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้งานผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือที่บริษัทเห็นว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม หรือเป็นการหาประโยชน์ไปในทางที่ไม่ควร การใช้งานของผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

* บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับชั่วคราว จำกัดการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

* ผู้ใช้บริการสามารถปิดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานโดยการติดต่อบริษัท พร้อมแจ้งความประสงค์ขอปิดหรือยกเลิกบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวยังคงค้างชำระค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะชำระให้เสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

อื่น ๆ

* ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่าการใช้บริการต่าง ๆ ที่รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทก่อน ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในให้บริการหรือการทำธุรกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดปัญหาความล่าช้าจากการใช้บริการหรือการทำธุรกรรม ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การเรียกร้องซึ่งค่าเสียหาย หรือค่าอื่นใดเพื่อการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้านั้นจากบริษัท เว้นแต่ในกรณีความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติตัวแทนจำหน่าย

มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของตัวแทนจำหน่าย

เพื่อใช้บริการของบริษัท ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเกิด อาชีพ อีเมล ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือจำกัดการแลกเปลี่ยนที่ท่านมีสิทธิและรักษาไว้ตลอดการถือบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายตกลงและยอมรับจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นถูกต้อง เป็นจริง สมบูรณ์ และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายตกลงและยอมรับที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

เมื่อบริษัท หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ให้ไว้ รวมไปถึงข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของตัวแทนจำหน่ายโดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ท่านจะได้รับรหัสตัวแทนจำหน่าย และให้ถือว่าผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแล้ว

การใช้งานบัญชีผู้ใช้

* ตัวแทนจำหน่ายตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขภายหลังจากการเป็นสมาชิกแล้วตามที่บริษัทได้แจ้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าถึงการยกเลิก ระงับ หรือสิ้นสุดบัญชีผู้ใช้งานนั้น

* ตัวแทนจำหน่ายตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัว (Pins) รหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (API) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำผ่านทางระบบของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของตัวแทนจำหน่ายไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือรับคำสั่งขาย หรือจองสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตัวแทนจำหน่ายตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น 

* ตัวแทนจำหน่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น และการใช้งานบัญชีของผู้อื่นนั้นถือเป็นการใช้งานโดยหรือในนามของตัวแทนจำหน่ายเองทั้งสิ้น ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าเป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายตกลงรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่นนั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

* ตัวแทนจำหน่ายตกลงและยอมรับว่าตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่รักษา และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อการสูญหายใด ๆ ที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับจากการถูกล่วงละเมิดบัญชีผู้ใช้งานการเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัท

* ตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล และ/หรือข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูลหากเกิดจากความผิดของบริษัท

* ตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบัน ในหน้าบัญชีผู้ใช้งานของตัวแทนจำหน่าย

* บริษัทอาจทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของตัวแทนจำหน่าย และ/หรือ ระงับชั่วคราว จำกัดการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีต่าง ๆ เช่น บริษัทจำต้องดำเนินให้เป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของตัวแทนจำหน่ายในการดำเนินที่ไม่พึงประสงค์ มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้งานผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือที่บริษัทเห็นว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม หรือเป็นการหาประโยชน์ไปในทางที่ไม่ควร การใช้งานของตัวแทนจำหน่ายมีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

* บริษัทจะแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทราบถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับชั่วคราว จำกัดการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

* ตัวแทนจำหน่ายสามารถปิดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานโดยการติดต่อบริษัท พร้อมแจ้งความประสงค์ขอปิดหรือยกเลิกบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวยังคงค้างชำระค่าบริการ ค่าส่ง หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทต้องเรียกเก็บจากตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายยินยอมที่จะชำระให้เสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

อื่น ๆ

* ตัวแทนจำหน่ายยอมรับและเข้าใจว่าการใช้บริการต่าง ๆ ที่รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทก่อน ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในให้บริการหรือการทำธุรกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดปัญหาความล่าช้าจากการใช้บริการหรือการทำธุรกรรม ตัวแทนจำหน่ายสละสิทธิ์การเรียกร้องซึ่งค่าเสียหาย หรือค่าอื่นใดเพื่อการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้านั้นจากบริษัท เว้นแต่ในกรณีความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

การสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

* บริษัทจะเปิดให้ทำการสั่งซื้อทุกวัน

* บริษัทจะปิดการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเวลา 15.00 ของวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

* เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ก่อนการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้ง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรหัสตัวแทนจำหน่ายเสมอ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรหัสตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.salakman.com/dealers ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัทแล้ว ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเลยไม่ตรวจสอบรหัสตัวแทนจำหน่ายก่อนการสั่งซื้อ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

* ผู้ใช้บริการต้องการทำการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเท่านั้น โดยทำการสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายผ่านทางช่องทาง www.salakman.com/dealers ทั้งนี้สลากแมนไม่ใช่ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด

วิธีการชำระเงิน

* เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายจะเรียกเก็บเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาฉบับละ 80 บาท และตกลงจะชำระค่าบริการแพลตฟอร์ม และค่าจัดส่งสลากกินแบ่งตามอัตราที่กำหนดสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอรับสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริง โดยผู้ใช้บริการต้องทำการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่บริษัทกำหนด

* บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าบริการ ค่าจัดส่งดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบตามระเบียบหรือกฎหมาย (ถ้ามี)

* เมื่อผู้ใช้บริการทำการชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าบริการ และค่าจัดส่งตามที่เรียกเก็บแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริงได้ที่ LINE Official Account: @salakaman ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 17.00 น

* ผู้ใช้บริการที่ประสงค์มารับสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริงที่สำนักงานของบริษัทจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า  และมารับด้วยตัวเองเท่านั้น (งด walk-in ทุกกรณี) และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ติดตามเข้ามายังบริเวณทำการของบริษัท

* สลากแมนจะทำการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริงตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งภายในระยะเวลาก่อนการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่ปรากฎอยู่บนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละฉบับ ทั้งนี้ในกรณีที่เมื่อพัสดุถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการ และได้มีหลักฐานการลงลายมือชื่อรับพัสดุนั้นไว้แล้ว สลากแมนถือว่าการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวได้ถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อรับพัสดุจะเป็นบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการที่ทำการสั่งซื้อแล้ว บรรดาความรับผิดใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ใช้บริการที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจเลือกการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดังนี้

* หากผู้ใช้บริการได้ขอรับสลากกินแบ้งรัฐบาลฉบับจริง และมีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลฉบับจริงอยู่ในครอบครอง ผู้ใช้บริการสามารถทำการขึ้นรางวัลได้โดยตรง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้เงื่อนไขการขึ้นรางวัลและค่าธรรมเนียม ภาษี หรืออากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการขึ้นรางวัลเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด และผู้ใช้บริการที่ถูกรางวัลต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

* หากผู้ใช้บริการไม่ได้ขอรับสลากกินแบ่งฉบับจริง และไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลอยู่ในครอบครอง ผู้ใช้บริการอาจติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือติดต่อสลากแมน พร้อมแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจเลือกรับสลากกินแบ่งฉบับจริงจากสลากแมน หรืออาจเลือกให้สลากแมนเป็นผู้ดำเนินการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแทนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้สลากแมนอาจเรียกเก็บค่าบริการในการขึ้นรางวัลตามอัตราที่กำหนด รวมไปถึงเงินค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ หรือค่าบริการอื่นใดตามอัตราที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกเก็บ โดยเมื่อสลากแมนได้ทำการขึ้นรางวัล และหักค่าบริการในการขึ้นรางวัล รวมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ หรือค่าบริการอื่นใดตามอัตราที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกเก็บแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินรางวัลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับ สำนักงานของสลากแมน

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย

ข้อตกลงทั่วไป

* ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ใช้บริการ ตัวแทนจำหน่ายต้องทำการเลือก หรือทำการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนขั้นต่ำ 50 ฉบับจากระบบที่บริษัทเปิดให้ทำการเลือกผ่านเว็บไซต์

* ตัวแทนจำหน่ายต้องจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ใช้บริการในอัตราไม่เกินฉบับละ 80 บาทเท่านั้น และชำระเงินผ่านช่องทาง (เช่น ชื่อ – เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น) ที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ตัวแทนจำหน่ายต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงช่องทางการชำระเงินที่ตัวแทนจำหน่ายได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น

* บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการโอนเงินของผู้ใช้บริการเพื่อชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไปยังช่องทางการชำระเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

การชำระค่าบริการ

* เมื่อตัวแทนจำหน่ายทำการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าดำเนินการสลากกินแบ่งรัฐบาล (“ค่าดำเนินการสลาก”) และค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และตัวแทนจำหน่ายตกลงชำระค่าดำเนินการสลาก และค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตราที่บริษัทแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

* ทั้งนี้ค่าดำเนินการสลากอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดทั่วไป

* ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์ ข้อความ และสารสนเทศต่าง ๆ ในเว็บไซต์ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท

* สลากแมนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์

* การสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ชำระบรรดาค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าบริการ ค่าจัดส่ง ค่าดำเนินการสลาก ค่าบริการสลาก หรือค่าบริการลงทะเบียนสลาก (ตามแต่ที่บริษัทเรียกเก็บ) แก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไม่สามารถคืนเงิน หรือยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

* บรรดาเงื่อนไข ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงและยอมรับร่วมกันของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ และบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย

ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ

* สลากแมนขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มการซื้อ ขาย จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

* ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใด ๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของบริษัท หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากตัวแทนจำหน่าย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ ที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อ ขายและจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการและตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับสินค้า และ/หรือบริการอื่นใดที่นำแสดงโดยตัวแทนจำหน่ายเองที่ไม่ใช่การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บรรดาการโฆษณา รวมไปถึงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้เป็นไปภายในขอบเขตของการให้บริการที่บริษัทอนุญาต บริษัทไม่มีความรับผิดต่อการโฆษณา รวมไปถึงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้เป็นไปภายในขอบเขตที่บริษัทกำหนดนั้น

ข้อควรปฏิบัติของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์

กฎในการใช้บริการของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ต้องปฏิบัติดังนี้

* ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น

* ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น

* ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล

* ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสลากแมน

ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ในการรับบริการต่าง ๆ จากทางบริษัท

* ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและการระงับบริการ

* ข้อกำหนดบริการของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ที่การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและได้รับการอนุมัติ และจะมีการบังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์ต่อไปจนกระทั่งการสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ระหว่างผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์และบริษัท

* บริษัทอาจระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมแซม การตรวจสอบ การแทนที่ การเปลี่ยนข้อบังคับ ข้อจำกัดตามกฎหมาย ความขัดข้องทางเทคนิค และการชำรุดเสียหายของสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์  หรือการขาดการสื่อสาร เป็นต้น ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา บริษัทจะแจ้งถึงบริการที่ระงับไว้และเหตุผลของการระงับบริการชั่วคราวบนเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

* บริษัทอาจจำกัดหรือระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

* ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

* ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  กรณีที่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและ/หรือเนื้อหาและ/หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

กฎหมายที่บังคับใช้และข้อพิพาท

* สัญญาหรือการให้บริการใด ๆ ของสลากแมนอยู่ภายบังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

* กรณีที่เกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา ข้อกำหนด หรือการบริการนี้ รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญา ให้ได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิกบรรดาข้อเสนอ ข้อกำหนด หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้

* บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ยังคงเข้าใช้ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น

* บริษัทมีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใด ๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณี

การติดต่อ ๆ

* หากผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดติดต่อสลากแมนผ่าน Line @salakman